PROJECTEN
Op de weg

Noord-Nederland is dé regio in Nederland voor testen met shuttles en andere zelfrijdende
voertuigen in ruraal gebied. Juist in dit gebied kunnen snel stappen gezet worden in de
ontwikkeling en dit is ook het gebied met de meeste meerwaarde en een concrete vraag
voor autonoom vervoer op de weg. Om deze ontwikkeling in ruraal gebied te versnellen,
heeft de regio het doel om zoveel mogelijk geïnteresseerde partijen hiervoor te wijzen op de
mogelijkheden in Noord-Nederland en hier ook te clusteren om gezamenlijk aan de
ontwikkeling te werken. Op die manier kan sneller gewerkt worden richting opschaling en
projecten die een blijvend onderdeel worden van het mobiliteitssysteem als geheel.

Autonoom vervoer Zernike - @North

Aanbieders

Ook een proef doen in het Noorden?

Voor opschaling van autonoom vervoer binnen het openbaar vervoer is een perspectief door
Rijk en regio geschetst in het Toekomstbeeld OV 2040. Hierin worden autonome shuttles
nadrukkelijk genoemd en heeft het rurale gebied in Noord-Nederland een grote potentie voor
het zetten van verdere stappen in de ontwikkeling. Binnen de projecten werken wij aan
ondermeer het verhogen van de snelheid en ontwikkeling van businesscases.

Recent nieuws

Veelgestelde vragen

Passagiers

Bedrijven