Medical Delivery drone vliegt voor een gebouw bij DroneHub Groningen Airport Eelde.

FIELDLAB
Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde

De locatie Groningen Airport Eelde is het field lab voor drones.

Fieldlabs

Komende jaren worden er meerdere fieldlabs ontwikkeld en uitgebouwd, waarmee we in stappen toewerken van testen en ontwikkelen naar daadwerkelijke implementatie in bijvoorbeeld OV concessies. Daarbij speelt certificering ook een belangrijke rol, die de labs uniek maakt in Europa. De fieldlabs gaan onderling kennis en ervaring uitwisselen en staan nadrukkelijk met elkaar in verband. Testen en ontwikkelen kan deels bij de andere fieldlabs plaatsvinden (drones op Zernike, shuttles op de taxibaan van de Airport of in de Eemshaven, etc.). Voor de ontwikkeling en versnelling is het nodig koppelingen te maken met het onderwijs voor opleidingen, onderzoek en stages. Daarom wordt in de fieldlabs intensiever dan nu via losse projecten met zowel Noorderpoort, Hanzehogeschool en RuG (en andere onderwijsinstellingen) samengewerkt. Waar mogelijk en zinvol ontwikkelen wij aanvullende fieldlabs in Noord Nederland.