Provincie Friesland autonoom vervoer

Loppersum en Zernike


Locatie:

Loppersum

Start:

01-10-2017

Eind:

30-04-2018

In Loppersum is in het najaar van 2017 getest met het autonome voertuig van EasyMile en 5G. Op een doodlopende weg zijn in eerste instantie camerabeelden van het voertuig naar het provinciehuis in Groningen gestuurd met behulp van apparatuur van het bedrijf Horus en de netwerkcapaciteit van KPN. Dit is nog niet gelijk aan 5G, wel al een stuk beter dan 4G. Het ging hier om testen zonder passagiers.


Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

Later zijn tests gedaan op het living lab op het Zerniketerrein in Groningen met een antenne die weer wat dichter bij 5G in de buurt komt. Hier zijn onder andere de latency (vertraging) van opdrachten aan het voertuig getest en zijn er proeven gedaan met 360 graden camerabeelden.  Deze tests zijn belangrijk om straks uiteindelijk het voertuig echt op afstand te kunnen besturen, zonder dat er nog een steward nodig is aan boord.

In 2018 willen we de eerste praktijktest gaan doen met besturing op afstand. Een voertuig van het Franse bedrijf NAVYA komt hiervoor vanaf maart naar het living lab op Zernike. De ontwikkeling van 5G is hierin van groot belang en kan de ontwikkeling van zelfrijdend vervoer enorm versnellen. Loppersum en het living lab op het Zernike zijn de eerste plekken in Europa waar op deze manier met de combinatie van 5G en zelfrijdend vervoer getest wordt. Ook willen we in 2018 de testen in Loppersum uitbreiden met als doel om te onderzoeken of het haalbaar is om van het treinstation naar één van de nabij elegen dorpen te rijden met passagiers.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat bezocht op 9 april een aantal Groninger bedrijven en organisaties op het gebied van ICT, cyberveiligheid en telecom. Dat gebeurde op uitnodiging van gedeputeerde Patrick Brouns, om te laten zien hoe in Groningen wetenschap, bedrijfsleven en overheid samen werken aan nieuwe technologische toepassingen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Ook kreeg de staatssecretaris een aantal demonstraties van het project 5Groningen te zien, waaronder het zelfrijdend busje en de drone voor agrariër. Keijzer benadrukt het belang voor snel internet als het gaat om het toepassen van nieuwe technologieën.

Test met 5G