@north

In 2016 hebben de bestuurders van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe een intentieverklaring ondertekend voor een verkenning van de mogelijkheden om autonoom vervoer in te zetten als middel om de bereikbaarheid en leefbaarheid van krimpregio’s en dunbevolkte gebieden in Noord-Nederland te behouden en verbeteren. Dit is uitgegroeid tot een samenwerking onder de noemer @north (Autonomous Transport North Netherlands)

Samen werken wij aan de volgende doelstelling:

“wij werken toe naar implementatie van autonoom vervoer voor alle modaliteiten in het reguliere mobiliteitssysteem wat bijdraagt  aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van zowel steden als  landelijke gebieden in Noord-Nederland. Dit nieuwe systeem maken wij robuuster en breder inzetbaar met het toepassen van de laatste ontwikkelingen op gebied van autonoom vervoer. Daarbij kijken we naast technische en juridische aspecten ook naar zaken waarin we als regio sterk en onderscheidend zijn, zoals certificering, (sociale) acceptatie, verzekeringen en businesscases. Hiermee groeien we uit tot een Europese Hub voor autonoom vervoer”

Door onze samenwerking onderschrijven wij dat wij ons inzetten voor de implementatie van autonoom vervoer in onze regio. Wij zijn van mening dat dit wenselijk en zinvol is. Gezamenlijk brengen wij autonoom vervoer stap voor stap dichterbij. Veiligheid en duurzaamheid staan daarbij voorop.