PROJECTEN
In de lucht

In de luchtvaart wordt gewerkt aan onbemande vliegende systemen (drones). Drones worden ingezet bij inspecties, bij beveiliging en in de nabije toekomst bij bezorging van goederen en personen. Drones kunnen hiervoor een sneller, goedkoper en milieuvriendelijker alternatief zijn voor andere vervoermiddelen.

De markt heeft behoefte aan (regel)ruimte voor de ontwikkeling van dronetechnologie en -toepassingen. Allereerst moet getest worden hoe de drone geïntegreerd kan worden in het luchtverkeer, zodat er veilig én autonoom gevlogen kan worden.

In Noord-Nederland werkt DroneHub samen met haar partners aan het testen en ontwikkelen van civiele (on)bemande dronetoepassingen. Een belangrijk vraagstuk is de veilige integratie van drones in het reguliere luchtverkeer. Voor de ontwikkeling en implementatie van dronetechnologie en -toepassingen is behoefte aan (regel)ruimte. Naast regelgeving, technische aspecten en veiligheid is maatschappelijke acceptatie een belangrijk aandachtspunt. Samen zoeken we naar randvoorwaarden voor implementatie van onbemande drones in de samenleving.

Recent nieuws