PROJECTEN
In de lucht

In de luchtvaart wordt gewerkt aan onbemande vliegende systemen (drones). Drones
worden ingezet bij inspecties, bij beveiliging en in de nabije toekomst bij bezorging
van goederen en personen. Drones kunnen hiervoor een sneller, goedkoper en
milieuvriendelijker alternatief zijn voor andere vervoermiddelen.

De markt heeft behoefte aan (regel)ruimte voor de ontwikkeling van
dronetechnologie en -toepassingen. Allereerst moet getest worden hoe de drone
geïntegreerd kan worden in het luchtverkeer, zodat er veilig én autonoom gevlogen
kan worden.

In Noord-Nederland werkt DroneHub samen met haar partners aan het testen en
ontwikkelen van civiele (on)bemande dronetoepassingen. Een belangrijk vraagstuk is
de veilige integratie van drones in het reguliere luchtverkeer. Voor de ontwikkeling en
implementatie van dronetechnologie en -toepassingen is behoefte aan (regel)ruimte.
Naast regelgeving, technische aspecten en veiligheid is maatschappelijke acceptatie
een belangrijk aandachtspunt. Samen zoeken we naar randvoorwaarden voor
implementatie van onbemande drones in de samenleving.

Recent nieuws