Arriva-trein in de avond op Groningen Hoofdstation

FIELDLAB
De Vork – Buitenpost

Spoor De Vork – Buitenpost

Door Automatic Train Operation (ATO) willen we meer treinen laten rijden over het bestaande spoor. Om dit te realiseren, is er veel onderzoek nodig.

Automatic Train Operation

ATO is een technologie die geautomatiseerd rijden op het spoor mogelijk maakt. Het systeem ondersteunt de machinist en neemt taken over. ATO wordt ingedeeld in verschillende niveau’s, in dit geval testen we op het tweede niveau. Dit houdt in dat het systeem het versnellen (tractie) en remmen aanstuurt. Dit is vergelijkbaar met de automatische piloot in een vliegtuig. Door geautomatiseerd te rijden kunnen treinen op een veilige manier dichter op elkaar rijden. Dat maakt meer treinverkeer mogelijk. Ook kan met ATO energie bespaard worden omdat het mogelijk is om optrekken, snelheid en remmen optimaal in te stellen. Daarnaast biedt ATO kansen om de betrouwbaarheid van het vervoer per spoor verder te verbeteren.

Vervolg

Tot 2025 wordt in de spoorsector volop onderzoek gedaan naar ATO. Het bepalen van de exacte positie van een trein is belangrijk voor het ATO-systeem. De nieuwe treinbeveiliging ERTMS gaat hierbij helpen. Verder gaan we kijken hoe we meer inzicht kunnen krijgen in de potentiële energiebesparing van ATO.

Fieldlabs

Komende jaren worden er meerdere fieldlabs ontwikkeld en uitgebouwd, waarmee we in stappen toewerken van testen en ontwikkelen naar daadwerkelijke implementatie in bijvoorbeeld OV concessies. Daarbij speelt certificering ook een belangrijke rol, die de labs uniek maakt in Europa. De fieldlabs gaan onderling kennis en ervaring uitwisselen en staan nadrukkelijk met elkaar in verband. Testen en ontwikkelen kan deels bij de andere fieldlabs plaatsvinden (drones op Zernike, shuttles op de taxibaan van de Airport of in de Eemshaven, etc.). Voor de ontwikkeling en versnelling is het nodig koppelingen te maken met het onderwijs voor opleidingen, onderzoek en stages. Daarom wordt in de fieldlabs intensiever dan nu via losse projecten met zowel Noorderpoort, Hanzehogeschool en RuG (en andere onderwijsinstellingen) samengewerkt. Waar mogelijk en zinvol ontwikkelen wij aanvullende fieldlabs in Noord Nederland.