Een luchtfoto van een Seafox 5, groot installatievaartuig, in de Eemshaven.

FIELDLAB
EEMSHAVEN

Eemshaven

De locatie Eemshaven is het fieldlab voor vervoer over het water.

In Eemshaven worden testen gecombineerd met maritieme opleidingen (Delfzijl) en uitbreiding van praktijktesten in de Eemshaven inclusief samenwerking met het opgerichte Offshore Wind Innovation Centre. Ook wordt een koppeling gerealiseerd met andere modaliteiten, bijvoorbeeld drones. Hier is ook aandacht voor autonomie in de logistiek naar windparken (Noordzee) en autonome drones voor onderhoud van windparken. 

Met een landelijke (en Europese) subsidieaanvraag wordt de koppeling en verbinding met andere modaliteiten, kennisinstellingen en bedrijven verbeterd en uitgebreid.

Fieldlabs

Komende jaren worden er meerdere fieldlabs ontwikkeld en uitgebouwd, waarmee we in stappen toewerken van testen en ontwikkelen naar daadwerkelijke implementatie in bijvoorbeeld OV concessies. Daarbij speelt certificering ook een belangrijke rol, die de labs uniek maakt in Europa. De fieldlabs gaan onderling kennis en ervaring uitwisselen en staan nadrukkelijk met elkaar in verband. Testen en ontwikkelen kan deels bij de andere fieldlabs plaatsvinden (drones op Zernike, shuttles op de taxibaan van de Airport of in de Eemshaven, etc.). Voor de ontwikkeling en versnelling is het nodig koppelingen te maken met het onderwijs voor opleidingen, onderzoek en stages. Daarom wordt in de fieldlabs intensiever dan nu via losse projecten met zowel Noorderpoort, Hanzehogeschool en RuG (en andere onderwijsinstellingen) samengewerkt. Waar mogelijk en zinvol ontwikkelen wij aanvullende fieldlabs in Noord Nederland.