Safety States Framework

Sensor configurator


Locatie:

Start:

01-01-2022

Eind:

Net zoals een mens moet een autonoom voertuig zich oriënteren. Via sensoren wordt bepaald waar het voertuig zich bevindt en wat de oriëntatie is. Met deze informatie kan de snelheid worden bepaald en de route die het transportmiddel volgt. De sensoren moeten dit nauwkeurig doen en met hoge frequentie: kleine onnauwkeurigheden/afwijkingen kunnen ernstige of fatale gevolgen hebben, vooral bij hoge snelheden. Daarnaast moet een autonoom voertuig bepalen of er geen obstakels op de route zijn of dreigen te komen. Hiervoor is objectdetectie en objectclassificatie nodig. robotTUNER ontwikkelt in opdracht van @north een sensor configurator die de keuze voor sensoren makkelijker moet maken. De sensor configuratie is afhankelijk van de taken die het autonome voertuig moet uitvoeren. Deze kunnen sterk verschillen door de complexiteit van de omgeving en de snelheid waarop de taakuitvoering moet plaats vinden.


Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

Het project is in 2020 gestart en heeft geen eind datum.