zelfrijdende_bus-appelscha

Proef met passagiers bij Nationaal park Drents-Friese Wold Appelscha


Locatie:

Drents-Friese Wold

Start:

13-09-2016

Eind:

07-11-2016

In 2016 werd gedurende drie maanden in Appelscha een proef uitgevoerd met zelfrijdend vervoer in Appelscha, in de gemeente Ooststellingwerf. Op een traject van 2,5 kilometer reden twee zelfrijdende voertuigen die passagiers vervoerden van de Wester Es naar het Nationaal park Drents-Friese Wold in Appelscha en weer terug. Ooststellingwerf was daarmee de eerste gemeente waar een zelfrijdend voertuig mét passagiers de openbare weg op ging. De gemeente Ooststellingwerf is initiatiefnemer van de pilot en ziet deze nieuwe vorm van vervoer als oplossing voor betere bereikbaarheid en leefbaarheid van krimpregio’s.

Landelijk op de kaart

‘Leren door te doen’ was het motto van de proef. Een belangrijk resultaat voor de gemeente Ooststellingwerf en de drie noordelijke provincies was dat het thema van het leefbaar en bereikbaar houden van krimpregio’s landelijk op de kaart is gezet. Ook Ooststellingwerf staat op de kaart als eerste gemeente waar een zelfrijdend busje met passagiers de weg op ging. De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe maken bij hun eigen proeven gebruik van de ervaringen die in Appelscha opgedaan zijn.


Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door