Provincie Friesland autonoom vervoer

FIELDLAB
Zernike/Hive Mobility Center

Zernike/Hive Mobility Center

De locatie op Zernike is het fieldlab voor autonoom vervoer op de weg en basislab voor meer algemene zaken over de modaliteiten heen en niet specifiek aan één modaliteit gekoppeld. Het autonoom vervoer fieldlab voor de weg omvat ook een testbaan op Zernike. Hier worden de testen en de koppeling met de andere modaliteiten gerealiseerd. Op de testbaan kan altijd gereden worden. Dan gaat de ontwikkeling sneller door koppeling van onderzoek in het lab en vervolgens testen of het werkt buiten. Dit vormt de basis van dit fieldlab.

Fieldlabs

Komende jaren worden er meerdere fieldlabs ontwikkeld en uitgebouwd, waarmee we in stappen toewerken van testen en ontwikkelen naar daadwerkelijke implementatie in bijvoorbeeld OV concessies. Daarbij speelt certificering ook een belangrijke rol, die de labs uniek maakt in Europa. De fieldlabs gaan onderling kennis en ervaring uitwisselen en staan nadrukkelijk met elkaar in verband. Testen en ontwikkelen kan deels bij de andere fieldlabs plaatsvinden (drones op Zernike, shuttles op de taxibaan van de Airport of in de Eemshaven, etc.). Voor de ontwikkeling en versnelling is het nodig koppelingen te maken met het onderwijs voor opleidingen, onderzoek en stages. Daarom wordt in de fieldlabs intensiever dan nu via losse projecten met zowel Noorderpoort, Hanzehogeschool en RuG (en andere onderwijsinstellingen) samengewerkt. Waar mogelijk en zinvol ontwikkelen wij aanvullende fieldlabs in Noord Nederland.