PROJECTEN
Op het water

Noord-Nederland heeft ongeveer de helft van alle rivieren, kanalen en overige wateren in Nederland en leent zich alleen daarom al goed voor testen met autonoom vervoer over het water. Watersport en goederenvervoer zijn belangrijk voor de noordelijke economie. Bovendien heeft Groningen met de Eemshaven een haven, waar autonoom varen ook erg interessant voor kan zijn.

Autonoom varen kan ingezet worden als een soort taxidienst in bijvoorbeeld de steden Groningen en Leeuwarden of als pont veerdienst in fiets- en wandelgebieden. Voordeel is dat dit een snelle, schone en flexibele vorm is van verplaatsen door de stad of natuurgebieden.

Daarnaast kan autonoom varen ook interessant zijn bij het binnenloodsen van grote schepen in onder meer de Eemshaven. Hier zijn smalle vaargeulen waar grote schepen normaal doorheen geloodst worden met sleep- en duwboten. Autonome schepen lenen zich goed voor dit werk en kunnen schepen veilig en met minder energieverbruik goed in een rechte lijn naar binnen loodsen.

De infrastructuur van het noorden biedt veel ruimte voor autonoom vervoer op het water met brede kanalen, grote meren en diverse (zee)havens.

Recent nieuws