Phoenix-Wings Manta Ray bij Space53

Ontwikkeling/test autonoom inspectie ROV (onder water)


Locatie:

Omgeving Eemshaven

Start:

01-05-2022

Eind:

01-05-2022

In dit project willen wij een kleine ROV ontwikkelen die voorgeprogrammeerd getest gaat worden om onderwater activiteiten als inspectie/detectie/reparatie aan onderwaterstructuren uit te voeren. Huidige situatie is dat ROV’s handmatig vanuit een schip ter plaatse worden aangestuurd. Uitdagingen is connectiviteit (liefst draadloos), data verwerking bij inspectie en veiligheidsissues. Het project is geslaagd als wij een test in de Eemshaven kunnen uitvoeren op basis van bovenstaande. De markt kansen en interesse is groot door de beperkte inzet van materialen en werknemers waardoor een enorme kostenbesparing optreed. Financiering en ondersteuning voor het project vanuit de OWIC partners. Het Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) in de Eemshaven is een informatie-, trainings- en innovatiecentrum dat zich richt op bedrijven en kennisinstellingen die zich bezig houden met windenergie op zee (offshore wind).


Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door