Delivery Drone in de lucht

Drone Delivery op hubs


Locatie:

Hub locatie Drenthe

Start:

01-09-2022

Eind:

31-03-2023

Provincie Drenthe wil vanuit het Interreg project Surflogh onderzoeken of toekomstige leveringen in de rurale gebieden van de provincie met drones op regionale hubs kunnen plaatsvinden en een alternatief kunnen zijn voor vervoer over de weg.

In dit project vind een demonstratie(vlucht) plaats van bezorging met een drone op een pakketkluis op één van de Drentse mobiliteit hubs. Hiervoor wordt een MVP ontwikkeld. De demonstratie van deze dienst heeft net voldoende kenmerken om de toekomstige klant inzicht te geven in de meerwaarde. Met een demo wil provincie Drenthe feedback krijgen om de markt de gelegenheid te geven een dergelijke dienst door te ontwikkelen en de belangrijkste vervolgstappen te kunnen nemen.

Een belangrijk effect wat provincie beoogt met dit project is inspiratie. Provincie Drenthe wil ondernemers, overheden en maatschappelijke partijen uitdagen om innovaties in gang te zetten.

Dit onderzoek heeft de volgende subdoelstellingen:

  • het structureel verlagen van de CO2 uitstoot;
  • toename van veiligheid in deze gebieden, door minder of andere vormen van vervoer;
  • het verkennen van technische mogelijkheden.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door