img_1060
img_1060

Nationale primeur Appelscha: eerste zelfrijdende voertuig met passagiers op de openbare weg

Eind augustus rijden er twee zelfrijdende voertuigen van het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer naar de Wester Es in Appelscha.

Ooststellingwerf is daarmee de eerste gemeente waar een zelfrijdend voertuig mét passagiers de openbare weg op mag. Het gaat om een proefproject van drie maanden. De gemeente Ooststellingwerf is initiatiefnemer van het project en ziet deze nieuwe vorm van vervoer als oplossing voor betere bereikbaarheid en leefbaarheid van krimpregio’s. De proef in Appelscha is daarmee uniek en trekt de aandacht in Europa. Inwoners en toeristen kunnen gratis een ritje maken.

Noordelijke samenwerking

De gemeente Ooststellingwerf ziet deze nieuwe slimme, veilige en schone vorm van openbaar vervoer als vernieuwende verbinding tussen inwoners en voorzieningen. Het vergroot de sociale mobiliteit en draagt bij aan de verbetering van de leefbaarheid op het platteland. De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen zien hier ook mogelijkheden voor en willen Noord-Nederland daarom de komende jaren op de kaart zetten als dé proefregio voor zelfrijdend vervoer. De proef in Appelscha moet de eerste worden van meerdere proefprojecten in de noordelijke provincies. De vier partijen leggen deze samenwerking eind augustus officieel vast in een intentieverklaring. Dan gaat de proef ook officieel van start.

Veiligheid

De Rijkdienst Wegverkeer (RDW) gaf halverwege juni toestemming voor de proef aan de gemeente Ooststellingwerf. Op het moment dat de shuttlebusjes aankomen vinden de laatste keuringen plaats. Het chauffeurloze voertuig communiceert met de weg en de verkeerslichten. Daarom worden deze zomer maatregelen aan de weg genomen op het 2,5 kilometerlange tracé in Appelscha. Er is altijd een steward aanwezig in het voertuig die in geval van nood het voertuig stil kan zetten. Het shuttlebusje rijdt alleen overdag en bij goed weer.

Zelfrijdend voertuig?

Het voertuig is een EZ10 van Easymile. Dit zelfrijdende voertuig is volledig automatisch en rijdt op elektriciteit. Het voertuig heeft geen stuur en geen pedalen. Er is plek voor 10 personen en heeft een maximumsnelheid van 15 km per uur.


Recent nieuws