Luchtfoto van een kustplaats met een haven met twee grote aangemeerde schepen, omliggende gebouwen en smalle straatjes. De stad wordt begrensd door water en groen.
Luchtfoto van een kustplaats met een haven met twee grote aangemeerde schepen, omliggende gebouwen en smalle straatjes. De stad wordt begrensd door water en groen.

Kansen voor autonoom vervoer rond de Wadden

Afgelopen week hebben Frans Hamstra van atnorth en Ebo Del Grosso van Samenwerkingsverband De Waddeneilanden gesproken over de kansen voor autonoom vervoer rond de Wadden. We onderzoeken of autonoom vervoer een goed perspectief biedt voor de verbetering van de toegankelijkheid en of deze optie duurzaam kan worden toegepast. De komende tijd werken wij aan concrete ideeën en willen wij deze in de praktijk toetsen. We kijken er naar uit om samen te werken aan innovatieve oplossingen voor de regio!


Recent nieuws