Europa kondigt nieuwe (onbemand)luchtruimklasse aan, Nederland moet in actie komen

Op Groningen Airport Eelde (GAE) wordt al enige tijd getest met drones. Deze tests worden uitgevoerd in samenwerking met Stichting DroneHub GAE en ondersteund door de drie Noordelijke provincies. Onlangs heeft Europa wereldkundig gemaakt dat er overeenstemming is bereikt tussen de lidstaten over het inrichten van een nieuwe luchtruimklasse speciaal ingericht voor drone-vluchten over grotere afstanden.

Door deze ontwikkeling is er een wettelijk basis ontstaan die ervoor gaat zorgen dat drone-innovatie echt een vlucht kan gaan nemen in Europa. Hiervoor moet er de komende jaren nog wel het nodige gebeuren, zoals techniek testen, procedures opstellen om vooral de veiligheid te kunnen garanderen zowel in de lucht als op de grond.


Egbert Swierts van Stichting DroneHub GAE en eigenaar van een drone academy op Groningen Airport Eelde: ‘’Wij zien in de wereld om ons heen dat drone-toepassingen veel ruimte krijgen, daardoor snel kunnen innoveren en zo een steeds grotere bijdrage leveren aan maatschappij en economie. Met deze mooie vlucht voorwaarts hopen we binnen Europa mee te kunnen blijven doen. Maar we hebben hierbij wel een belangrijke boodschap aan het Rijk, Nederland zal ook echt zelf in actie moeten komen.”

Tijdens een werkbezoek van Kandidaat Tweede Kamerlid Mark Strolenberg voor de VVD, is er van gedachten gewisseld over de kansen die dit voor Nederland en met name ook voor het Noorden biedt. Mark Strolenberg: “Zojuist heb ik een demonstratie gekregen van een lokale startup genaamd Drone Delivery Services, zij staan in de startblokken om vanaf Groningen Airport Eelde hun logistieke diensten aan te gaan bieden. De landelijke politiek heeft oog voor deze innovaties, dit blijkt ook uit de Luchtvaartnota 2020-2050, maar het Noorden heeft het Rijk nodig om dit versneld in Nederland mogelijk te maken. Het Noorden biedt geweldige kansen om innovaties rondom autonoom vervoer en verduurzaming in de praktijk te brengen. Hier wil ik mij de komende jaren in de Tweede Kamer hard voor gaan maken.”

Video n.a.v. werkbezoek Mark Strolenberg aan Groningen Airport Eelde. 


Recent nieuws

Paneldiscussie: toekomst én uitdagingen van autonoom vervoer

Autonoom vervoer is eigenlijk gewoon een verkapte manier van bezuinigen. Aan de hand van dit soort scherpe stellingen discussieerden vijf panelleden met expertise binnen verschillende vervoersmodaliteiten tijdens het New Energy Forum over de toekomst van autonoom vervoer. Wat zijn de grootste uitdagingen? En is het hele concept überhaupt wel levensvatbaar? Autonoom vervoer: (g)een glansrijke toekomst? …

Verder lezen...

Hive.Mobility partner van het Nederlands Forum voor Smart Shipping

Recent is Hive.Mobility als partner toegetreden tot SMASH!, het Nederlands Forum voor Smart Shipping. SMASH! brengt maritiem Nederland samen om smart shipping te implementeren​ en zo de concurrentiepositie van de sector te versterken. Smart shipping is het verregaand geautomatiseerd varen op zee en op binnenwateren. Smart shipping gaat verder dan het slimme schip: ook aan​ …

Verder lezen...

Webinar Roadmap Satelliet Navigation en Location Based Services

“Satelliet Navigatie en Location Based Services zijn booming! Door de steeds verdere doorontwikkeling van de GNSS technologie plus combinaties van clouds van allerlei (geografische) data komen er steeds meer mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven, zowel in nationale en internationale markten. We zien dat deze keten in Nederland nog geen goede roadmap kent. Het idee is dan …

Verder lezen...