mobilitycenter
mobilitycenter

Bestuurders zetten handtekening voor innovatief mobiliteitscentrum

Groningen moet een centrum voor nieuwe vormen van mobiliteit krijgen, een zogeheten ‘Mobility Innovation Center’ (MIC). Op 2 november tekenden bestuurders van de provincie, gemeente Groningen, Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool en Noorderpoort hiervoor een intentieverklaring. In het centrum gaan overheden, kennisinstellingen en marktpartijen vormen van slim en innovatief vervoer onderzoeken, ontwikkelen en testen. Met de komst van het MIC (halverwege 2019) heeft Groningen een landelijke primeur.

Digitale ondersteuning

Reizigers en vervoerders worden steeds meer digitaal ondersteund. Zo zijn er verschillende reisapps of slimme informatieborden bij bushokjes en perrons. De technische ontwikkelingen helpen op die manier slimmer en duurzamer te reizen. Vervoerders kunnen op hun beurt de grote hoeveelheden data gebruiken om bijvoorbeeld vervoersstromen in beeld brengen. Met die informatie kunnen vervoersmiddelen beter aansluiten op de behoefte van de reiziger en kan de schaarse ruimte beter worden benut.

Slimme mobiliteit

Bij slimme mobiliteit is het doel de bereikbaarheid van de omgeving te vergroten, op een veilige, prettige en duurzame manier. Om de impact daarvan zo groot mogelijk te laten zijn, is het nodig dat overheden, kennisinstellingen en bedrijven de krachten bundelen. In het MIC moet de ontwikkeling van slimme en innovatieve mobiliteit steeds weer verder worden gebracht. Bovendien laat het centrum zien wat er in Noord-Nederland gebeurt op dit gebied.

Welke thema’s?

De initiatiefnemers hebben een aantal thema’s benoemd waar het MIC zich in eerste instantie op gaat richten:

  • De ontwikkeling van zelfrijdend vervoer, via de weg, het spoor, de lucht en het water. Daarbij is er speciale aandacht voor de bereikbaarheid in landelijke gebieden en de sociale acceptatie van zelfrijdend vervoer.
  • De ontwikkeling van communicatie tussen voertuigen, bijvoorbeeld met behulp van sensortechnologie en 5G-techniek.
  • De verduurzaming van mobiliteit, zoals rijden op waterstof en batterijen en slim laden.
  • Slimme stadslogistiek, gericht op oplossingen voor transport van goederen in het stedelijke gebied die slim, efficiënt en duurzaam zijn.
  • Gedragsbeïnvloeding: hoe kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat meer mensen buiten de spits gaan reizen?

Recent nieuws