Een drone vliegt over een landingsbaan.

DroneHub Noord-Nederland gelooft dat opkomende markt van de onbemande luchtvaart veel waarde kan creëren. Denk bijvoorbeeld aan het leefbaar houden van rurale gebieden door altijd en overal snel medicijnen te kunnen afleveren, het snel te kunnen reageren op calamiteiten zoals bij verkeersongevallen, maar ook bij het doen van reguliere inspecties van bijvoorbeeld offshore windparken. Deze innovatieve sector zal een grote bijdrage gaan leveren op het gebied van slimme, duurzame en autonome mobiliteit, alsook het veiliger en efficiënter maken van gevaarlijk of routinematig werk. 

DroneHub Noord-Nederland is een initiatief van de drie Noordelijke provincies, Groningen, Friesland en Drenthe en laat zich vertegenwoordigen door experts uit de branche zelf die een uitgebreide staat van dienst hebben op het gebied van onbemande luchtvaart. 

Het verbindt en vertegenwoordigt het Noorden op nationaal en internationaal niveau. Zo ondersteunt en verbindt het ondernemers, onderwijs en overheden uit de regio bij het realiseren van hun ambities. Het actief aanjagen van innovaties door drempels te verlagen past ook binnen de missie.

Twee mannen in vesten staan op de landingsbaan van een luchthaven.

Als onderdeel van @North.nl kent DroneHub Noord-Nederland drie hoofdtaken:

  1. Aanspreekpunt en advisering;
  2. Promotie, enthousiasmeren en bewustwording;
  3. (Maatschappelijke) kansen zien voor de regio en agendasetting.

@North is een initiatief waar autonoom vervoer voor alle modaliteiten centraal staat. Denk hierbij aan autonoom vervoer over weg, water, spoor en door de lucht. Onlangs is hier de hyperloop ook aan toegevoegd. Ook is er een sterke verbinding met Hive.Mobility, een cluster waar innovaties rondom slimme en duurzame mobiliteit bij elkaar komt. 

Het netwerk dat verbonden wordt bestaat onder andere uit: regionale overheden, instellingen belast met veiligheid & openbare orde, infrastructuur, luchtvaart, studenten & docenten, diverse samenwerkingsverbanden zoals Dutch Drone Platform, Drone Council Nederland en het Rijk.

DroneHub Noord-Nederland is regelmatig te vinden op diverse events zoals op het Zernike Campus Groningen, Groningen Airport Eelde of in de TechHub in Assen.

Contactgegevens


Egbert Swierts
Egbert@dronehubnoord.nl

Lars de Kloet
Lars@dronehubnoord.nl

Volg ons op LinkedIn voor het laatste nieuws

Doe mee met een project!

Volg ons

Volg ons op sociale media en blijf op de hoogte van primeurs, ontwikkelingen en interessant nieuws over autonoom vervoer in Noord-Nederland!