PROJECTEN
Op de weg

Dé regio voor autonoom vervoer

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe zien zelfrijdende bussen als een manier om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de krimpregio’s te behouden en verbeteren. De provincies werken samen om dé regio voor zelfrijdend vervoer te worden. Ze roepen vervoerders, producenten en kennisinstituten op om te komen met betaalbare, slimme, flexibele en duurzame concepten op het gebied van zelfrijdend vervoer.

Ruimte en steun

De drie provincies bieden vervoerders, producenten en kennisinstituten ruimte en ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen voor onderwerpen, zoals het vervoer van deur tot deur (‘last mile’), zorg, toerisme/recreatie, verbetering mobiliteit minder validen, ouderen of kinderen of juist aansluiting in de spits op de treinen. Dit zijn ontwikkelingen die ook op vele andere plekken in de wereld spelen. Verder wordt ook gezocht naar manieren om de economische structuur van het Noorden te versterken en de bedrijvigheid te stimuleren.

Waarom kiezen voor Noord-Nederland?

Groningen, Drenthe en Fryslân vormen samen een living lab van meer dan 11.000 km2 met bijna 2 miljoen inwoners, evenveel als bijvoorbeeld Amsterdam, Den Haag en Utrecht samen. De drie provincies bieden de ruimte en de mogelijkheden voor specifieke pilots. Daarbij zijn ze bereid om zich flexibel op te stellen en daarmee vernieuwende projecten mogelijk te maken. Het Noorden biedt een rustige en veilige omgeving om concepten te ontwikkelen en testen in zowel stedelijk als plattelandsgebied. Vervolgens kunnen de concepten ook elders toegepast worden in vergelijkbare situaties.

Doel van het initiatief om binnen tien jaar te komen tot diverse en duurzame vormen van autonoom vervoer, die beschikbaar zijn via een app. Dit vervoer biedt bewoners van de regio maximale vrijheid om in Noord-Nederland te wonen, te werken en ondernemen. Hiervoor worden de komende jaren verschillende testen uitgevoerd.

Autonoom vervoer Zernike - @North

Aanbieders

Ook een proef doen in het Noorden?

Recent nieuws

@north-event: save the date, 6 april 2023