In de luchtvaart wordt gewerkt aan onbemande vliegende systemen (drones). Drones kunnen in de toekomstingezet worden bij bezorging van goederen, bij inspecties en bij beveiliging. Drones kunnen hiervoor een sneller, goedkoper en milieuvriendelijker alternatief zijn voor andere vervoermiddelen. De markt heeft behoefte aan (regel)ruimte voor de ontwikkeling van dronetechnologie en -toepassingen. Allereerst moet getest worden hoe de drone geïntegreerd kan worden in het luchtverkeer, zodat er veilig én autonoom gevlogen kan worden.

DroneHub Groningen Airport Eelde
DroneHub Groningen Airport Eelde (GAE) is hét kennis-, innovatie- en ontwikkelcentrum voor drones met civiele toepassingen. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken samen om drone-business te ontwikkelen, te faciliteren en om innovatieve oplossingen te onderzoeken. Doel is belemmeringen voor drone-toepassingen weg te nemen door veilige integratie van drones in het luchtruim. Dit levert banen op.

Testomgeving
Geen enkele innovatie komt vanzelf. Het continu valideren van innovaties en ontwikkelingen vraagt de mogelijkheid om deze in de praktijk te toetsen. DroneHub GAE biedt nu de unieke mogelijkheid om in een geconditioneerde indooromgeving aan de slag te gaan. Op Groningen Airport Eelde beschikt de DroneHub GAE over een hangar die ingericht is voor dit doel.

Oplossingen voor de toekomst
Samen met haar partners werkt DroneHub GAE aan toekomstgerichte oplossingen voor landbouw, logistiek, veiligheid, inspecties, beheer en onderhoud. Daarnaast biedt DroneHub GAE ontwikkelruimte voor veilige integratie van onbemande luchtvaart met vraagstukken zoals flight control, ICT, opleiding en privacy. Voor meer informatie: www.dronehub-gae.eu

@north-event: save the date, 6 april 2023