Qbuzz

Michel van der Mark, Programmadirecteur innovatie en performance management bij Qbuzz

“De doelstelling van @North om autonoom vervoer in te zetten als één van de middelen om de bereikbaarheid en leefbaarheid van krimpregio’s en dunbevolkte gebieden in Noord-Nederland te behouden en verbeteren onderschrijft Qbuzz volledig. Innoveren start met kennis delen en daarvoor is @North het aangewezen platform.”

Green Dino

Andrea Poelstra, directeur Green Dino

“De prettige samenwerking met de noordelijke provincies biedt unieke mogelijkheden voor de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen. Door het uitvoeren van pilots in onder andere. de Eemshaven en Loppersum en door het ontwikkelen van 3D-simulaties zorgen we ervoor dat zelfrijdend vervoer veilig wordt.”

Jan de Morrée

Jan de Morrée, programma-manager Hanzehogeschool

“Bij modern hbo-onderwijs werken onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samen aan maatschappelijk relevante thema’s. Samen met initiatiefnemers, studenten, lectoren en onderzoekers van de Hanzehogeschool ondersteunen we pilots op het gebied van autonoom vervoer, waarbij aandacht is voor de gebruiker, het voertuig en de infrastructuur.”

Gemeente Loppersum

Rudi Slager, wethouder Loppersum

“Ik ben trots dat in mijn gemeente straks voor het eerst tests worden uitgevoerd met 5G.”

NAVYA

Christophe Sapet, CEO

“We vinden het heel bijzonder dat onze ‘Autonom Shuttle’ onderdeel is van het ambitieuze project van de provincie Groningen. We kunnen niet wachten om onze voertuigen in Nederland te zien rijden.”

Ommelander Ziekenhuis Groningen

Albert Koeleman, voorzitter Raad van Bestuur

“Zelfrijdende voertuigen en het Ommelander Ziekenhuis passen perfect bij elkaar: ambitie en innovatie om het voor patiënten beter te maken.”

ProRail

Dorothé Wennekendonk, regiodirecteur ProRail Noordoost

“We zien in de autonoom bestuurde trein een kans om meer treinen te laten rijden op het huidige spoor. We zijn nu volop bezig met het testen van deze innovatie, samen met onze partners.”